MÁY NITO GPCTECK

Liên hệ

Công suất của hệ thống có thể được thiết kế & xây dựng từ 1Nm3 / h đến 600Nm3 / h hoặc cao hơn nữa.
Mức độ tinh khiết của N2 từ 99% đến 99,99%, mức độ tinh khiết 99,9995% có thể đạt được với tùy chọn tinh lọc carbon không chứa Hydro. Hệ thống có thể được xây dựng và chứng nhận tuân thủ tiêu chuẩn công nghiệp cụ thể theo yêu cầu của khách hàng.

02466 668 990
icons8-exercise-96 chat-active-icon